Tư Vấn Luật Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh

Khi doanh nghiệp muốn mở rộng ngành nghề kinh doanh đã đăng ký thì cần phải thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể nắm rõ được các giấy tờ cần thiết hoặc biết những thủ tục cần phải làm. Để có thể thực hiện được một cách chính xác thì có thể liên hệ với văn phòng luật DHLaw để được tư vấn những bước cần phải thực hiện trong việc thay đổi đăng ký kinh doanh.

Tư vấn thay đổi đăng ký doanh nghiệp gồm:

Thay đổi tên doanh nghiệp.

Thay đổi trụ sở chính của công ty.

Thay đổi do chuyển nhượng, bổ sung thành viên, cổ đông trong doanh nghiệp.

Thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bổ sung, thay đổi, thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp.

  • Chia sẻ qua viber bài: Tư Vấn Luật Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh
  • Chia sẻ qua reddit bài:Tư Vấn Luật Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh

Tags:

 

danh mục tin tức

tin tức liên quan