vn us

Hủy sổ đỏ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp rồi vẫn có thể bị thu hồi lại. Bạn tham khảo bài viết những trường hợp hủy sổ đỏ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới đây để được rõ hơn về vấn đề này.

 

Hủy sổ đỏ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

04 trường hợp thu hồi sổ đỏ

Việc hủy và thu hồi sổ đỏ được quy định tại khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013. Theo đó, có bốn trường hợp Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận đã cấp, gồm:

a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

b) Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Có bao nhiêu trường hợp bị thu hồi sổ đỏ?

Với những trường hợp thu hồi sổ đỏ không thuộc bốn trường hợp nêu trên chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của tòa án (theo khoản 6 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

Thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đất đã thu hồi.

Thủ tục thu hồi sổ đỏ

Trường hợp a) nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất

Trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh và thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì người sử dụng đất có nghĩa vụ nộp lại giấy chứng nhận đã cấp trước khi được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm thu và chuyển sổ đỏ cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý.

Trường hợp Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai và thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người thì người sử dụng đất nộp sổ đỏ đã cấp trước khi bàn giao đất cho Nhà nước. Tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện thu hồi đất có trách nhiệm thu Sổ đỏ đã cấp và chuyển cho Văn phòng đăng ký đất đai để quản lý, trừ trường hợp cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế.

Trường hợp b) cấp đổi và c) cấp mới giấy chứng nhận

Trường hợp cấp đổi sổ đỏ đã cấp hoặc đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp sổ đỏ mới thì người sử dụng đất nộp sổ đỏ đã cấp trước đây cùng với hồ sơ đề nghị cấp đổi Sổ đỏ, hồ sơ đăng ký biến động.

Thủ tục thu hồi sổ đỏ

Trường hợp d) cấp giấy chứng nhận sai quy định

Theo khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, thủ tục thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định của pháp luật được quy định như sau:

Trường hợp cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Sổ đỏ đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét:

  • Nếu kết luận của cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra là đúng thì quyết định thu hồi Sổ đỏ đã cấp;
  • Trường hợp xem xét, xác định Sổ đỏ đã cấp là đúng quy định của pháp luật thì phải thông báo lại cho cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Sổ đỏ phát hiện Sổ đỏ đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì:

  • Kiểm tra lại;
  • Thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi Sổ đỏ đã cấp không đúng quy định.

Trường hợp người sử dụng đất phát hiện Sổ đỏ đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì:

  • Gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Sổ đỏ.
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Sổ đỏ có trách nhiệm kiểm tra, xem xét quyết định thu hồi Sổ đỏ đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Các thông tin liên quan khác

- Người sử dụng đất nếu không đồng ý với quyết định thu hồi của cơ quan thẩm quyền thì có thể thực hiện khiếu nại.

- Xử lý thiệt hại từ việc cấp sổ đỏ trái pháp luật sẽ tuân theo bản án hoặc quyết định của tòa án.

- Trường hợp người sử dụng đất không giao nộp sổ đỏ thì cơ quan có thẩm quyền có thể ra quyết định hủy sổ đỏ đã cấp. Lúc này giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người bị đề nghị thu hồi không còn giá trị pháp lý.

- Người có hành vi vi phạm dẫn đến việc cấp Sổ đỏ trái pháp luật bị xử lý như sau:

  • Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
  • Nếu gây thiệt hại cho Nhà nước, cho người khác, ngoài việc bị xử lý theo quy định của pháp luật còn phải bồi thường theo mức thiệt hại thực tế cho Nhà nước hoặc cho người bị thiệt hại.
  • Khi thi hành công vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự (áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức....).

- Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trình cơ quan có thẩm quyền cấp lại Sổ đỏ cho người sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật; trường hợp Sổ đỏ đã cấp trái pháp luật do lỗi của người sử dụng đất hoặc do cấp không đúng đối tượng thì hướng dẫn cho người sử dụng đất làm thủ tục cấp lại Sổ đỏ theo quy định.

Xem thêm: >>>   Công ty luật tư vấn Luật Đất đai uy tín ở TP. HCM <<<

                   >>> Thủ tục người Việt kiều mua nhà tại Việt Nam  <<<

_________________________________________

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tư vấn  DHLaw.
Add: 185 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM. 
Hotline 24/24: 0909 854 850
Email: contact@dhlaw.com.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!
Trân trọng./.

 


Tư vấn pháp luật miễn phí

Pháp lý là một trong những lĩnh vực rất phức tạp

Nếu quý khách đang gặp rắc rối nào về pháp lý. Hãy để DHLaw giúp bạn!

Gọi tư vấnGọi tư vấn Yêu cầu gọi lạiYêu cầu dịch vụ
Chat zalo Chat Zalo Liên hệ qua Facebook Messenger Chat viber Chat Viber
Mở Đóng