Đất trồng cây lâu năm có được xây dựng nhà ở không?

Luật sư cho tôi hỏi, Gia đình tôi có 1 thửa đất đã được cấp sổ đỏ với mục đích là trồng cây lâu năm. Nay tôi muốn xây nhà ở trên mảnh đất này có được không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 170 Luật Đất đai năm 2013 (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014) quy định người sử dụng đất phải có nghĩa vụ sử dụng đúng mục đích của thửa đất đã được ghi rõ trênGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ giao đất khác. Người sử dụng đất không được sử dụng sai mục đích đã ghi trên các loại giấy tờ này.

Đất trồng cây lâu năm có được xây dựng nhà ở không? - DHLaw

Đối với trường hợp của bạn thì đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mục đích trồng cây lâu năm. Thì bạn chỉ được sử dụng với mục đích trồng cây lâu năm, mọi hoạt động sử dụng trái với mục đích sử dụng đã được ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà là không được phép, kể cả việc xây dựng nhà ở trên đất này.  

Theo quy định củaLuật Đất đai, đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp. Để có thể chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp (trong nhóm đất phi nông nghiệp có đất ở) thì phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích (theo điểm d khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai).

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của từng địa phương và đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Vì thế nếu bạn muốn xây dụng nhà ở trên mảnh đất đó thì cần phải đến cơ quan có thẩm quyền thực hiệnchuyển đổi mục đích sử dụng đất từ trồng câu lâu năm sang đất ở. Khi đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì mới được phép xây dụng nhà ở và phải tuân theo quy định pháp luật về xây dựng.

 

  • Chia sẻ qua viber bài: Đất trồng cây lâu năm có được xây dựng nhà ở không?
  • Chia sẻ qua reddit bài:Đất trồng cây lâu năm có được xây dựng nhà ở không?

danh mục tin tức

tin tức liên quan