Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

Công ty cổ phần


Các công ty cổ phần khi muốn thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh cần thực hiện những thủ tục gì? Trình tự ra sao? Những thông tin cần thiết sẽ được Công ty luật DHLaw chia sẻ với Quý khách ngay bên dưới đây.

Bảng hướng dẫn thủ tục và trình tự thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần:

HỒ SƠ BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

- Bản thông báo bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh.

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với  công ty cổ phần.

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

  •   Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư cần nộp kèm:

 - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư.

 - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

 - Giấy đề nghị bổ sung.

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công

TRÌNH TỰ BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Bước 1:

- Doanh nghiệp sẽ gửi Thông báo và văn bản bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

 - Thời hạn: 10 ngày, kể từ khi Đại hội đồng cổ đông của công ty thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Bước 2:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký bổ sung qua Cổng đăng ký thông tin quốc gia.

Bước 3:

- Nhận Giấy biên nhận hoặc Giấy xác nhận về việc bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh.

- Sau đó Phòng Đăng ký sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 4:

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được thông báo để điều chỉnh.

- Thời hạn: 03 ngày, kể từ khi nhận được thông báo.

Bước 5:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ sẽ được tiến hành làm việc trong thời hạn 03 ngày.

 

Mẫu thông báo bổ sung ngành nghề đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần:

Để tiến hành bổ sung ngành nghề đăng kí cho các công ty cổ phần thì Quý khách cần điền đầy đủ mẫu thông báo sau:

Công ty Cổ phần …….                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Số …/…./QĐ                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                               ................., ngày … tháng …… năm…….

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Theo quy định tại Bộ Luật Doanh nghiệp 2014.

- Dựa vào Điều lệ Công ty Cổ phần ……. ngày …./…./……. đã được thông qua bởi Đại hội cổ đông.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày …./…/….. về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.

Chúng tôi thống nhất tiến hành một số quyết định như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

+ Bổ sung ngành: ……………….... 

Điều 2:

Người đại diện hợp pháp của Công ty Cổ phần............................................................................. là Ông/ Bà …....................................... có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3:

Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định đã được thông qua.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

     Nơi nhận                                                                      TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

                                                                                          CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                                                                                              

 

                                                                                            (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nếu Quý khách hàng cần hỗ trợ, hãy liên hệ ngay Công ty Luật DHLaw chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý uy tín liên quan đến: Thừa kế; Đất đai; Doanh nghiệp; Hôn nhân - Gia đình;....

Xem thêm:

          >> Thủ tục thành lập công ty

        >> Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH Một thành viên

_________________________________________

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tư vấn DHLaw.
Add: 185 Nguyễn Văn Thương , Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM. 
Hotline 24/24: 0909 854 850
Email: contact@dhlaw.com.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!
Trân trọng./.


zalo Zalo: 0979006722 zalo Viber: 0979006722 zalo Nhắn tin Facebook
Hotline: 0909.854.850