Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư


Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư là một trong những bước quan trọng cần phải thực hiện trước khi đi vào hoạt động. Vấn đề thực hiện xin giấy phép đầu tư không phải nhà đầu tư nào cũng biết, do đó phạm vi nội dung bài viêt này Luật DHLaw sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản để bạn đọc hiểu được phần nào các bước thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư.

 

1. Cơ sở pháp lý

Nhà đầu tư có thể tham khảo một số quy định sau:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2015 có nôi dung về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực từ ngày 27 tháng 12 năm 2015.

 

2. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tùy thuộc vào từng dự án đầu tư mà hồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư cũng sẽ khác nhau. Chẳng hạn:

2.1. Hồ sơ thuộc quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;

- Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- Đề xuất dự án đầu tư;

- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; hoặc bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

- Giải trình về sử dụng công nghệ;

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

2.2. Hồ sơ thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ

Hồ sơ như trên nhưng bổ sung thêm các văn bản sau:

- Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);

- Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;

- Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư.

2.3. Hồ sơ thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Hồ sơ như đối với dự án đầu tư thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và bổ sung thêm các văn bản sau:

- Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);

- Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;

- Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

- Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có).

 

3. Quy trình thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ phù hợp với từng lĩnh vực đầu tư như nêu trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và đầu tư.

Bước 3: Sở Kế hoạch và đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ, trả giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Bước 4: Trả kết quả.

Cá nhân, tổ chức  nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

 

4. Thời gian xin giấy chứng nhận đầu tư

–  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi 02 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng thời gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến dự án đầu tư để lấy ý kiến.

–  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư, các cơ quan cấp phép đầu tư có ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình gửi Cơ quan đăng ký đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

–  Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét.

–  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung quy định để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

–  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư gồm các nội dung quy định. Văn bản quyết định chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Cơ quan đăng ký đầu tư.

–  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

 

5. Liên hệ công ty tư vấn đầu tư nhận tư vấn

Trên đây là nội dung về thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư mà chúng tôi muốn cung cấp đến nhà đầu tư đang có nhu cầu đầu tư. Nhà đầu tư có thể trực tiếp soạn thảo hồ sơ và trình lên cơ quan chức năng chờ phê duyệt. Tuy nhiên, để có thể thuận lợi trong việc xin giấy chứng nhận đầu tư nhanh chóng và tiết kiệm thời gian thì nhà đầu tư có thể ủy quyền cho một đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư để được hỗ trợ.

Là một công ty chuyên cung cấp dịch vụ xin giấy phép đầu tư trong và ngoài nước, Luật DHLaw sẽ là lựa chọn mang lại hiệu quả cho các nhà đầu tư.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

- Địa chỉ: số 185 đường Nguyễn Văn Thương, phường 25, Bình Thạnh, TPHCM.

- Hotline: 0909 854 850 hoặc 028 66 826 954

- Email: contact@dhlaw.com.vn

 


zalo Zalo: 0979006722 zalo Viber: 0979006722 zalo Nhắn tin Facebook Nhắn tin Facebook
Hotline: 0909.854.850