vn us

Cách lập di chúc thừa kế tài sản theo quy định pháp luật

  Cách lập di chúc thừa kế tài sản là nội dung DHLaw nhận được nhiều liên hệ tư vấn của khách hàng trong thời gian quan. Bài viết này xoay quanh cách thức, thủ tục, hồ sơ cần thiết... để giúp độc giả biết cách lập di chúc đúng quy định pháp luật hiện hành.

Cách lập di chúc thừa kế tài sản
Hướng dẫn cách thức lập di chúc thừa kế tài sản đúng pháp luật

 

1. Quy định chung khi lập di chúc thừa kế

1.1. Độ tuổi lập di chúc

Điều 625 của Bộ luật dân sự (BLDS) hiện hành quy định về độ tuổi lập di chúc như sau:

Người thành niên có đủ điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 630 của Bộ luật này có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

Theo đó, luật quy định người lập di chúc đủ 18 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép 

Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi thì phải được được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc

Người từ 15 tuổi trở xuống không được phép lập di chúc theo quy định của pháp luật.

1.2. Quyền của người lập di chúc

Điều 626 BLDS quy định về quyền của người lập di chúc, theo đó người lập di chúc thừa kế tài sản có quyền

Chỉ định người thừa kế, truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Quy định chung khi lập di chúc thừa kế

 

1.3. Quy định về hình thức của di chúc

Điều 627 BLDS 2015 quy định về hình thức lập di chúc: di chúc phải được lập thành văn bản, nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

* Di chúc miệng

Di chúc miệng miệng hay còn gọi là chúc ngôn là sự bày tỏ bằng lời nói ý chí của người để lại di sản thừa kế lúc còn sống trong việc định đoạt khối di sản của mình cho người khác sau khi mình chết.

Di chúc miệng chỉ được công nhận là hợp pháp khi người lập di chúc ở trong tình trạng tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng mà không thể lập di chúc viết được (bị bệnh nguy kịch sắp chết, bị tai nạn có nguy cơ chết..)

Người lập di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng kí tên hoặc điểm chỉ.

Trong thời hạn 5 ngày  kể từ ngày tuyên bố ý chí, di chúc phải công chứng hoặc chứng thực.

Sau 3 tháng kể từ ngày lập di chúc miệng nếu người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ. (Khoản 2 Điều 629 Bộ luật dân sự 2015).

* Di chúc bằng văn bản

Là loại di chúc được thể hiện dưới dạng chữ viết (viết tay, đánh máy, in) có chứng nhận hoặc không có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định của pháp luật, tất cả các di chúc được thể hiện bằng hình thức văn bản phải đáp ứng các yêu cầu chung về nội dung, đồng thời mỗi hình thức cụ thể của di chúc viết phải tuân theo một trình tự tương ứng.

Để bản di chúc thể hiện dưới hình thức bằng văn bản có hiệu lực pháp luật là cơ sở pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích cho các chủ thể, người lập di chúc cần phải đáp ứng các yêu cầu về nội dung đối với mọi di chúc viết

Như vậy, những quy định về cách viết di chúc thừa kế nêu trên nhằm đảm bảo về quyền lợi của chủ thể, tính hợp pháp về nội dung và hình thức khi lập di chúc theo quy định.

Tiếp theo, bài viết sẽ hướng dẫn thủ tục để hợp thức hoá bản di chúc đã lập bằng việc công chứng, chứng thực tại cơ quan tổ chức nhà nước. Cụ thể hơn, là trình tự thực hiện cùng hồ sơ, giấy tờ cần có để tiến hành việc này.

2. Lập di chúc thừa kế có công chứng, chứng thực

2.1. Hướng dẫn lập di chúc tại cơ quan, tổ chức công chứng

* Quy định công chứng, chứng thực di chúc

Người lập di chúc phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc; không ủy quyền cho người khác yêu cầu công chứng di chúc.

Trường hợp công chứng viên nghi ngờ người lập di chúc bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình hoặc có căn cứ cho rằng việc lập di chúc có dấu hiệu bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép thì công chứng viên từ chối công chứng di chúc đó hoặc theo đề nghị của người lập di chúc tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định.

Trong trường hợp tính mạng người lập di chúc bị đe dọa thì người yêu cầu công chứng không phải xuất trình đầy đủ giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật này nhưng phải ghi rõ trong văn bản công chứng.

Lập di chúc thừa kế có công chứng, chứng thực

 

* Sửa đổi di chúc

Di chúc đã được công chứng nhưng sau đó người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào công chứng việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ đó. Trong trường hợp di chúc trước đó đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công chứng thì người lập di chúc phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng đó biết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc

Xem bài: Tư vấn thay đổi di chúc tại tphcm nếu có nhu cầu thay đồi nội dung di chúc.

2.2. Những người không được công chứng, chứng thực di chúc

Điều 637 BLDS quy định công chứng viên, người có thẩm quyền của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn không được công chứng, chứng thực đối với di chúc, nếu họ là:

Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người li ập dchúc.

Người có cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Người có quyền, nghĩa vụ về tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

2.3. Giấy tờ cần có khi lập di chúc có công chứng

* Hồ sơ cần có:

Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (Mẫu số 01/PYC);

Dự thảo di chúc (trường hợp tự soạn thảo);

Bản sao giấy tờ tuỳ thân;

Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp di chúc liên quan đến tài sản đó;

Bản sao nêu trên là bản chụp, bản in, bản đánh máy hoặc bản đánh máy vi tính nhưng phải có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải có chứng thực. Khi nộp bản sao thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có. Bản sao nêu trên là bản chụp, bản in, bản đánh máy hoặc bản đánh máy vi tính nhưng phải có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải có chứng thực. Khi nộp bản sao thì  phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

* Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ tại tổ chức hành nghề công chứng, không ủy quyền cho người khác yêu cầu công chứng di chúc.

* Thời hạn giải quyết: 

Không quá hai (02) ngày làm việc. Đối với giao dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá mười (10) ngày làm việc (Thời gian xác minh, giám định, niêm yết không tính vào thời hạn công chứng)

3. Tư vấn cách lập di chúc thừa kế tài sản

Tư vấn cách lập di chúc thừa kế tài sản

Cách lập di chúc thừa kế tài sản đảm bảo tính hợp pháp đòi hỏi người lập di chúc phải đáp ứng được những yêu cầu về nội dung, trình tự các bước để di chúc được pháp luật công nhận là văn bản thừa kế tài sản khi tiến hành phân chia thừa kế. Tuy nhiên, thực tiễn nhiều trường hợp vẫn gặp phải những vướng mắc trong quá trình lập di chúc phân chia tài sản thừa kế. Sau khi lập di chúc không tiến hành công chứng ở cơ quan có thẩm quyền, khi phân chia di sản gặp phải những rắc rối, tranh chấp vì di chúc không được pháp luật công nhận.

Để hỗ trợ những cá nhân, tổ chức có nhu cầu lập di chúc về thừa kế tài sản công ty luật DHLaw miễn phí Tư vấn lập di chúc theo đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ lập di chúc thừa kế tài sản trọn gói theo nhu cầu của của khách hàng. Chi tiết về dịch vụ lập di chúc vui lòng liên hệ: HOTLINE TƯ VẤN: 0909854850

4. Tổng kết

Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ những thông tin cần thiết về cách lập di chúc thừa kế tài sản theo Quy định luật Thừa kế. Hy vọng, nội dung trình bày, phần nào giúp độc giả nắm bắt được những yêu cầu cụ thể để tiến hành lập di chúc thừa kế đúng quy định pháp luật.

Xem thêm: >>>  Luật sư tư vấn pháp lý giỏi tại TPHCM <<<

                   >>>  Luật sư tư vấn thừa kế giỏi tại TP.HCM <<<

_________________________________________

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tư vấn DHLaw.
Add: 185 Nguyễn Văn Thương , Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM. 
Hotline 24/24: 0909 854 850
Email: contact@dhlaw.com.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!
Trân trọng./.

 


Tư vấn pháp luật miễn phí

Pháp lý là một trong những lĩnh vực rất phức tạp

Nếu quý khách đang gặp rắc rối nào về pháp lý. Hãy để DHLaw giúp bạn!

Gọi tư vấnGọi tư vấn Yêu cầu gọi lạiYêu cầu dịch vụ
Chat zalo Chat Zalo Liên hệ qua Facebook Messenger Chat viber Chat Viber
Mở Đóng
0979 006 722