Hotline: 0909 854 850

DỊCH VỤ PHÁP LÝ CHUYÊN NGHIỆP VÀ UY TÍN

United Kingdom | Vietnam

Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế mới nhất

Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế mới nhất

Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế mới nhất
5 (100%) 1 vote[s]
Công ty Luật DHLaw xin trân trọng gửi đến Qúy khách hàng Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế mới nhất nhằm giúp cho Qúy khách hàng có thể nhanh chóng giải quyết được các vấn đề liên quan đến Luật Thừa kế, phân chia tài sản thừa kế. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và hỗ trợ thêm về thủ tục này.

Xem thêm:

>> Tư vấn cách chia tài sản di chúc

>> Khai nhận Di sản thừa kế

Mẫu số 28/VBPC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ

 

Chúng tôi gồm có:

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Chúng tôi là những người thừa kế theo ………………………………. (5) của ông/bà ……………………………………………………………………………………………………..  chết ngày ………./………../…………. theo Giấy chứng tử số ………………………………… do Uỷ ban nhân dân  ………………………………………………………………………………….. cấp ngày ………./………./………….. Chúng tôi thoả thuận về việc phân chia tài sản thừa kế của ông/bà …………………………………….. để lại như sau (7):

 

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Chúng tôi xin cam đoan:

– Những thông tin đã ghi trong Văn bản phân chia tài sản thừa kế này là đúng sự thật;

– Ngoài chúng tôi ra, ông/bà ………………………………………………………………… không còn người thừa kế nào khác;

– Văn bản phân chia tài sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia tài sản thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.  

 

Những người thừa kế

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Ngày………tháng………..năm……… (bằng chữ ……………..…..….………………….)

tại ………………………………………………………………………………………………………(9), tôi ………………………………………, Công chứng viên, Phòng Công chứng số ...….....,

tỉnh/thành phố ……………………………………….

 

CÔNG CHỨNG:

 

– Văn bản phân chia tài sản thừa kế này được lập giữa ông/bà ………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

và ông/bà …………………………………………………………………………………………………; những người thừa kế đã tự nguyện thoả thuận phân chia tài sản thừa kế;

 

– Tại thời điểm công chứng, những người thừa kế đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

 

– Sau khi thực hiện niêm yết nội dung phân chia tài sản thừa kế tại …………..

…………………………………………………………………………………………………………………

từ ngày ………tháng………năm ………. đến ngày ……. tháng ………năm………, Phòng Công chứng không nhận được khiếu nại, tố cáo nào;

 

– Nội dung Văn bản phân chia tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

 

– ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(11)

 

– Văn bản phân chia tài sản thừa kế này được lập thành ………. bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ, ……..trang), giao cho:

          + ………………………….. bản chính;

          + ………………………….. bản chính;

          Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

 

          Số công chứng ………., quyển số ……….TP/CC-SCC/HĐGD.

                                                                                 

                                                    CÔNG CHỨNG VIÊN

                                                      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

Tải về

—————————————————————————–

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tư vấn Luật Thừa kế DHLaw
Add: Số 185 Nguyễn Văn Thương (D1 cũ), Phường 25, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Tell: (028) 66 826 954     
Hotline: 0909 854 850
Email: contact@dhlaw.com.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!
Trân trọng./.

    Call Now Button