HOTLINE: 0909 854 850

SẢN PHẨM TỐT NHẤT - DỊCH VỤ TỐT NHẤT

United Kingdom | Vietnam

Giải Thể – Phá Sản

Tư Vấn Dịch Vụ Giải Thể Doanh Nghiệp

Ngoài dịch vụ tư vấn thành lập công ty, tư vấn xây dựng quy chế, dịch vụ tư vấn giải thể công ty của DHLaw đã và đang nhận được sự tín nhiệm của khách hàng.

Với một quy trình tư vấn giải thể chặt chẽ, sự phối hợp của các bộ phận tư vấn: tư vấn pháp luật doanh nghiệp – tư vấn kế toán, thủ tục giải thể công ty được tiến hành nhanh chóng, đảm bảo chất lượng và tính pháp lý cho khách hàng. Quy trình tư vấn giải thể công ty của DHLaw bao gồm như sau:

1. Tư vấn giải thể công ty bao gồm:
– Tư vấn các trường hợp giải thể doanh nghiệp.
– Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc giải thể doanh nghiệp.
– Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể.
– Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người lao động
– Tư vấn thủ tục đăng báo giải thể doanh nghiệp;
– Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.
– Tư vấn thủ tục đóng mã số thuế.
– Tư vấn thủ tục xác nhận đóng tài khoản tại Ngân hàng (nếu có mở tài khoản) hoặc cam kết không mở tài khoản;
– Tư vấn thủ tục huỷ dấu và trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
– Tư vấn thủ tục trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
2. Nội dung công việc chính của chúng tôi,
– Tư vấn và soạn thảo hồ sơ có liên quan đến việc Giải thể doanh nghiệp.
– Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh.
– Kết hợp cùng với doanh nghiệplàm thủ tục trả dấu tại Công an.
– Đại diện doanh nghiệp nhận Xác nhận đã trả dấu của Công an.
– Đại diện doanh nghiệp nhận trả lời kết quả Hồ sơ.
– Đại diện doanh nghiệp nhận Kết quả Giải thể.
– Soạn thảo các Giấy tờ có liên quan để doanh nghiệp thực hiện việc đóng Mã số thuế tại Cục thuế, tài khoản tại Ngân hàng.

Tư Vấn Thủ Tục Phá Sản Doanh Nghiệp

Với mục tiêu cung cấp các phương án tư vấn tối ưu cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, DHLaw không chỉ tư vấn thành lập công ty, tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh, tư vấn xây dựng quy chế, tư vấn quy trình giải thể, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tư vấn phá sản doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.
Với một quy trình tư vấn giải thể chặt chẽ, sự phối hợp của các bộ phận tư vấn: tư vấn pháp luật doanh nghiệp – tư vấn kế toán, thủ tục phá sản công ty được tiến hành nhanh chóng, đảm bảo chất lượng và tính pháp lý cho khách hàng. Quy trình tư vấn thủ tục phá sản công ty của DHLaw bao gồm như sau:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về phá sản doanh nghiệp:
– Tư vấn các trường hợp doanh nghiệp có thể bị lâm vào tình trạng phá sản;
– Tư vấn các thủ tục phá sản doanh nghiệp, gồm:
+ Nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá sản;
+ Phục hồi hoạt động kinh doanh;
+ Thanh lý tài sản, các khoản nợ;
+ Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.
– Tư vấn về Toà án nhân dân có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản;
– Tư vấn về nhiệm vụ và quyền hạn của Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản;
– Tư vấn các quy định về tổ quản lý, thanh lý tài sản để làm nhiệm vụ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;
– Tư vấn về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổ quản lý, thanh lý tài sản;
– Tư vấn về quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ;
– Tư vấn về quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động;
– Tư vấn về Nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;
– Tư vấn về Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của các cổ đông công ty cổ phần;
– Tư vấn về Quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của thành viên hợp danh;
– Tư vấn về Nghĩa vụ, trách nhiệm của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;
– Tư vấn về việc Thông báo doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;
– Tư vấn về việc nộp Phí phá sản và tạm ứng phí phá sản;
– Tư vấn về việc Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;
– Tư vấn về việc Thông báo việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;
– Tư vấn các trường hợp Trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;
– Tư vấn về Khiếu nại việc trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;
2. DHLaw hoàn thiện hồ sơ thực hiện phá sản doanh nghiệp:
– Tư vấn soạn thảo văn bản pháp lý liên quan thủ tục mở phá sản.
– Tư vấn quyết toán thuế, các nghĩa vụ tài chính, tư vấn đàm phán thanh lý hợp đồng (lao động và thương mại).
– Tư vấn định giá trị tài sản và giá trị doanh nghiệp.
– Tư vấn thỏa thuận thanh lý hợp đồng và các giao dịch.
– Đại diên khách hàng tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết với cơ quan chức năng để mở thủ tục phá sản, nộp hồ sơ phá sản.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:
Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

tam-ngung-hoat-dong-cong-ty

Tư vấn tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

Đối với thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp, DHLaw xin tư vấn cho khách hàng các vấn đề sau: 1. Tư vấn các quy định của pháp luật về tạm ngừng hoạt động kinh doanh: – Tư vấn điều kiện tạm ngừng hoạt động; – Tư vấn về Thời gian tối thiểu được tạm […]

giai-the-cong-ty-TNHH-2-thanh-vien

Tư vấn giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục hành chính phức tạp nhất trong lĩnh vực doanh nghiệp. Dịch vụ tư vấn Giải thể Công ty TNHH 2 thành viên trở lên của DHLaw được thực hiện cụ thể như sau: 1.Trình tự thực hiện: – Tiếp cận và phân tích thông tin […]

giai-the-cong-ty-co-phan

Tư vấn thủ tục giải thể công ty cổ phần

DHLaw tư vấn cho Quý khách hàng thủ tục giải thể Công ty cổ phần. Hồ sơ giải thể Công ty Cổ phần bao gồm:  1. Biên bản họp về việc giải thể của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần – tham khảo mẫu;  2. Quyết định về việc giải thể […]

giai-the-doanh-nghiep

Tư vấn giải thể doanh nghiệp

Tư vấn Thủ tục giải thể doanh nghiệp (Công ty cổ phần, TNHH, doanh nghiệp tư nhân…) là một trong những dịch vụ pháp lý mà DHLaw cung cấp cho khách hàng. Khi tiến hành giải thể doanh nghiệp cần tiến thành theo đúng trình tự thủ tục sau: 1. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp […]