vn us

Thừa kế có yếu tố nước ngoài

Thừa kế có yếu tố nước ngoài ngày càng phổ biến. Dù đã được nhà Nước thay đổi về luật Thừa kế theo di chúc, theo pháp luật vẫn có những tình huống tồn tại sự bất cập của luật thừa kế tài sản mang yếu tố nước ngoài. Bài viết sau đây, DHLaw sẽ cũng cấp thủ tục để Việt Kiều sinh sống tại nước ngoài có thể nhận được tài sản thừa kế tại Việt Nam.

Thừa kế có yếu tố nước ngoài

1. Thừa kế có yếu tố nước ngoài là gì?

Việc phân chia di sản thừa kế có yếu tố nước ngoài nếu thuộc các trường hợp sau:

- Người để lại tài sản là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

- Người thừa kế tài sản là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

- Tài sản thừa kế ở nước ngoài.

Như vậy: Yếu tố nước ngoài ở đây bao gồm cả người để lại di sản và người thừa kế di sản. Tài sản thừa kế cũng bao gồm tài sản thừa thừa kế trong nước và nước ngoài.

Thừa kế có yếu tố nước ngoài là gì?

 

2. Quy định thừa kế có yếu tố nước ngoài

2.1. Thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài

Đối với việc thừa kế theo di chúc mang yếu tố nước ngoài, Bộ luật dân sự quy định như sau:

- Năng lực lập di chúc, thay đổi và hủy bỏ di chúc phải tuân theo pháp luật của nước mà người lập di chúc là công dân

- Hình thức của di chúc phải tuân theo pháp luật của nước nơi lập di chúc.

Theo đó: Nếu công dân Việt Nam lập di chúc ở nước ngoài phải tuân theo những quy định của pháp luật nước ngoài về hình thức di chúc; nếu công dân nước ngoài lập di chúc ở Việt Nam thì bắt buộc phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam về hình thức di chúc.

2.2. Thừa kế theo pháp luật có yếu tố nước ngoài.

Nguyên tắc chung, việc thừa kế theo pháp luật bao gồm yêu tố nước ngoài của bất cứ loại tài sản nào cũng phải dựa theo pháp luật của nước sở tại cụ thể như sau:

- Thừa kế theo pháp luật phải tuân theo pháp luật của nước mà người để lại di sản thừa kế có quốc tịch trước khi chết.

- Quyền thừa kế đối với bất động sản phải tuân theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó.

- Di sản không có người thừa kế là bất động sản thuộc về Nhà nước nơi có bất động sản đó.

- Di sản không có người thừa kế là động sản thuộc về Nhà nước mà người để lại di sản thừa kế có quốc tịch trước khi chết.

3. Thủ tục thừa kế có yếu tố nước ngoài

3.2. Khai nhận thừa kế tài sản có yếu tố nước ngoài

a. Hồ sơ cần có

Người đang ở nước ngoài có thể gửi hồ sơ khai nhận thừa kế về nước trước . Để người ở nhà làm thủ tục yêu cầu công chứng (có thể gửi bản sao). Thủ tục khai nhận di sản thừa kế liên quan đến yếu tố nước ngoài bao gồm:

- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu;

- Dự thảo văn bản thừa kế (nếu có);

- Bản sao giấy tờ tuỳ thân (CMND, sổ hộ khẩu, hộ chiếu);

- Giấy xác nhận nguồn gốc Việt Nam

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định. Đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng;

- Giấy tờ khác  như giấy chứng tử của người để lại di sản; giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận kết hôn chứng minh quan hệ của người thừa kế với người để lại di sản.

Như vậy, nếu người đang ở nước ngoài không thể về nước được. Thì có thể ủy quyền để người trong nước thay mặt mình tiến hành thủ tục khai nhận di sản theo quy định của pháp luật.

Thủ tục thừa kế có yếu tố nước ngoài
b. Một số lưu ý

- Việc ủy quyền được thực hiện tại cơ quan đại diện ngoại giao của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  Tại nước mà người đó đang sinh sống, như Đại sứ quán, Lãnh sự quán.

- Trong Giấy ủy quyền ghi rõ các thông tin: thông tin về người ủy quyền và người được ủy quyền. Căn cứ ủy quyền (là thông tin về việc thừa kế, về tài sản được thừa kế …).

- Nội dung ủy quyền ghi rõ: “Người được ủy quyền được thay mặt và nhân danh tôi tiến hành thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.”

- Sau khi có Giấy ủy quyền của người đang ở nước ngoài gửi về. Người được ủy quyền có thể cùng với những đồng thừa kế khác của người để lại di sản đến tổ chức công chứng. Để yêu cầu tiến hành thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.

- Người được ủy quyền chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền.

Tư vấn thừa kế cho người Việt Kiều

Hotline: 0909 854 850

 

3.1. Lập di chúc thừa kế di sản có yếu tố nước ngoài

Tại Việt Nam, việc chọn luật áp dụng để xác định năng lực hành vi lập, hủy bỏ di chúc và hình thức di chúc, thủ tục lập di chúc được quy định tại Điều 768 Bộ luật Dân sự 2015:

Năng lực lập di chúc, thay đổi và hủy bỏ di chúc phải tuân theo pháp luật của nước mà người lập di chúc là công dân;

Hình thức của di chúc phải tuân theo pháp luật của nước nơi lập di chúc.

* Nếu Di chúc được lập thành văn bản thì gồm có các nội dung sau: (Điều 653 Bộ luật Dân sự)

- Ngày, tháng, năm lập Di chúc;

- Họ, tên và nơi cư trú của người lập Di chúc;

- Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

- Di sản để lại và nơi có di sản;

- Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ;

- Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu Di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập Di chúc.

* Nếu Di chúc bằng miệng, người viết Di chúc không thể tự mình viết bản Di chúc: Phải có 02 người làm chứng, riêng những đối tượng sau không được làm chứng:

- Người thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật của người lập Di chúc;

- Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung Di chúc;

- Người chưa đủ mười tám tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự.

3.3. Lập văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế mang yếu tố nước ngoài

Theo Điều 620 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế

Điều 620: Từ chối nhận di sản

- Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

- Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

- Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

4. Giải quyết tranh chấp thừa kế có yếu tố nước ngoài

4.1. Những hình thức tranh chấp thừa kế tài sản có yếu tố nước ngoài

Thừa kế di sản là quyền lợi hợp pháp của mỗi người. Quá trình phân chia di sản nhiều khi không tránh khỏi việc nảy sinh mâu thuẫn giữa những người có quyền lợi và nghĩa vụ. Theo đó, Tranh chấp thừa kế di sản có yếu tố nước ngoài thường gặp những dạng tranh chấp sau:

– Tranh chấp hàng thừa kế theo pháp luật

– Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

– Tranh chấp quyền thừa kế tài sản

– Tranh chấp nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

– Tranh chấp về chia di sản thừa kế theo pháp luật

– Tranh chấp giấy chuyển quyền sở hữu tài sản thừa kế

Tham khảo thông tin dịch vụ giải quyết tranh chấp thừa kế tài sản chuyên nghiệp tại DHLaw

Giải quyết tranh chấp thừa kế có yếu tố nước ngoài

 

4.2. Trình tự giải quyết tranh chấp thừa kế di sản có yếu tố nước ngoài

- Xác định thẩm quyền giải quyết thừa kế di sản có yếu tố nước ngoài

- Tư vấn trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp thừa kế tài sản mang yếu tố nước ngoài;

- Kiến nghị hoặc hướng dẫn khách hàng khiếu nại các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự…Ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng

- Tham gia gia tố tụng với tư cách là luật sư- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của  khách hàng tại các cấp tòa xét xử

- Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền- nhân danh khách hàng thực hiện tất cả các phương án và cách thức theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng một cách tốt nhất tại các cấp tòa xét xử.

5. Tư vấn soạn thảo hồ sơ thừa kế có yếu tố nước ngoài

DHLaw hỗ trợ quý khách hàng lập hồ sơ pháp lý thừa kế mang yếu tố nước ngoài bao gồm:

- Tư vấn và soạn thảo thủ tục lập di chúc trọn gói bao gồm yếu tố nước ngoài;

- Tư vấn soạn thảo văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế;

- Tư vấn và soạn thảo thủ tục khai nhận di sản;

- Tư vấn quyền thừa kế, cách chia thừa kế tài sản có yếu tố của nước ngoài;

- Tư vấn, soạn thảo hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất thừa kế đất đai yếu tố nước ngoài;

Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ lập di chúc trọn gói và giải quyết tranh chấp thừa kế di sản mang yếu tố nước ngoài

Trên đây là toàn bộ khía cạnh liên quan đến thừa kế có yếu tố của nước ngoài nói chung. Bên cạnh đó, bài viết cũng đề cập đến những nội dung về thừa kế theo di chúc, theo pháp luật. Cũng như giải quyết tranh chấp, tình huống hay những bất cấp trong thừa kế mang yếu tố của nước ngoài. Quý khách hàng có bất kì thắc mắc nào hãy cần giải đáp về thừa kế, vui lòng liên hệ hotline: 0909 854 850 để được tư vấn miễn phí cụ thể qua điện thoại.

Xem thêm: >>>  Luật sư tư vấn pháp lý giỏi tại TPHCM <<<

                   >>>  Luật sư tư vấn thừa kế giỏi tại TP.HCM <<<

_________________________________________

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tư vấn DHLaw.
Add: 185 Nguyễn Văn Thương , Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM. 
Hotline 24/24: 0909 854 850
Email: contact@dhlaw.com.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!
Trân trọng./.

 


Tư vấn pháp luật miễn phí

Pháp lý là một trong những lĩnh vực rất phức tạp

Nếu quý khách đang gặp rắc rối nào về pháp lý. Hãy để DHLaw giúp bạn!

Gọi tư vấnGọi tư vấn Yêu cầu gọi lạiYêu cầu dịch vụ
Chat zalo Chat Zalo Liên hệ qua Facebook Messenger Chat viber Chat Viber
Mở Đóng