Văn bản pháp luật

Có được Thừa kế Đất Nông nghiệp không?

Có được Thừa kế Đất Nông nghiệp không?

Hợp đồng mua bán nhà đất cần công chứng không?

Hợp đồng mua bán nhà đất cần công chứng không?

Mẹ bị tâm thần con nộp đơn ly hôn thay mẹ được không?

Mẹ bị tâm thần con nộp đơn ly hôn thay mẹ được không?

Đơn yêu cầu tuyên bố chết

Đơn yêu cầu tuyên bố chết

Di chúc miệng có giá trị pháp lý không?

Di chúc miệng có giá trị pháp lý không?

Tài sản đứng tên chồng khi ly hôn chia như thế nào?

Tài sản đứng tên chồng khi ly hôn chia như thế nào?

Vợ đang mang thai có quyền yêu cầu ly hôn không?

Vợ đang mang thai có quyền yêu cầu ly hôn không?

Con có được chia tài sản khi bố mẹ ly hôn?

Con có được chia tài sản khi bố mẹ ly hôn?

Thời gian đăng ký kết hôn nhanh chóng là bao nhiêu ngày?

Thời gian đăng ký kết hôn nhanh chóng là bao nhiêu ngày?

Con nuôi được thừa kế thế vị không?

Con nuôi được thừa kế thế vị không?

Nội dung di chúc gồm những gì?

Nội dung di chúc gồm những gì?

Doanh nghiệp tư nhân có được phép đấu thầu không?

Doanh nghiệp tư nhân có được phép đấu thầu không?

Lập di chúc cần giấy tờ gì?

Lập di chúc cần giấy tờ gì?

Người không biết chữ lập di chúc như thế nào?

Người không biết chữ lập di chúc như thế nào?

Đầu cơ khẩu trang y tế có bị phạt tù hay không?

Đầu cơ khẩu trang y tế có bị phạt tù hay không?