Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế mới nhất

DHLaw xin trân trọng gửi đến Qúy khách hàng  Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế mới nhất nhằm giúp cho Qúy khách hàng có thể nhanh chóng giải quyết được các vấn đề liên quan đến Luật Thừa kế, Từ chối nhận di sản thừa kế. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và hỗ trợ thêm về thủ tục này.

 

Mẫu số 30/VBTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

 

 

Tôi là (4):

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Tôi là người thừa kế theo .............................. (5) của ông/bà ........................ 

.................................................................................................................................chết ngày ...../....../........ theo Giấy chứng tử số .................... do Uỷ ban nhân dân  ....................................................................................... cấp ngày ......./......../.........

 

Tài sản mà tôi được thừa kế là: ..........................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sản nêu trên mà tôi được hưởng.

 

Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

           

 

Người từ chối nhận tài sản thừa kế

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ................................................)...........................................................................................................................

tại ......................................................................................................................(9), tôi .............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ..........,

tỉnh/thành phố ..............................................

 

CÔNG CHỨNG:

 

- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này do ông/bà ............................................

...........................................................................................................................lập;.

 

- Tại thời điểm công chứng, người từ chối nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

 

- Nội dung từ chối nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

 

- ............................................................................................................................

..............................................................................................................................(13)

 

- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này được lập thành  .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho người từ chối nhận tài sản thừa kế  ....................... bản chính; lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

 

          Số công chứng .........., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.

 

           CÔNG CHỨNG VIÊN

             (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

Tải về

 

_________________________________________

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tư vấn DHLaw.
Add: 185 Nguyễn Văn Thương , Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM. 
Hotline 24/24: 0909 854 850
Email: contact@dhlaw.com.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!
Trân trọng./.


zalo Zalo: 0979006722 zalo Viber: 0979006722 zalo Nhắn tin Facebook
Hotline: 0909.854.850