vn us

Mẫu văn bản hủy bỏ di chúc

Mẫu văn bản hủy bỏ di chúc mới nhất hiện nay

Di chúc là ý chí cá nhân về việc phân chia di sản cho người khác sau khi người đó qua đời. Từ thời điểm lập di chúc cho tới trước khi người để lại di sản chết, người lập di chúc có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ di chúc bất cứ lúc nào. Việc hủy bỏ di chúc phải lập thành văn bản, dưới đây là mẫu văn bản hủy bỏ di chúc với nội dung theo quy định của pháp luật để độc giả tham khảo.

Chi tiết nội dung văn bản hủy bỏ di chúc

 Người có yêu cầu hủy bỏ di chúc cần điền đầy đủ thông tin có trong đơn hủy bỏ di chúc theo mẫu. 

Độc giả có thể xem và tải về mẫu đơn hủy bỏ di chúc TẠI ĐÂY.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN HỦY BỎ DI CHÚC

Hôm nay, ngày .......... tháng .......... năm ..., tại trụ sở Văn phòng Công chứng ...................., chúng tôi gồm:

(trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)

Tôi là (ghi rõ họ và tên): ............................................................................................

Sinh ngày: ........./......../................

Chứng minh nhân dân số: .................... cấp ngày ......./......./........ tại ........................

Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)

..............................................................................................................................

Trường hợp vợ chồng lập Văn bản hủy bỏ Di chúc chung thì ghi như sau:

Tôi là ....................................................................................................................

Sinh ngày: ……./…..../……………...

Chứng minh nhân dân số: …………….. cấp ngày .…. /….../….... tại .........................

Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)

………………………………………………………………………………….......................

cùng vợ là Bà: .....................................................................................................

Sinh ngày: ….../….../………….

Chứng minh nhân dân số: …………….. cấp ngày ….. /…../……. tại ..........................

Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)

……………………………………………………………………………………....................

Nguyên trước đây vào ngày ……………..., tôi (chúng tôi) có lập Di chúc được …………………………………………………………. chứng nhận ngày ..………….., số …………...., quyển số ………....….. Theo nội dung Di chúc nêu trên, tôi có để lại tài sản là ……………………………………… cho ..................

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi (chúng tôi) tự nguyện hủy bỏ Di chúc nêu trên.

Trong trường hợp việc hủy bỏ Di chúc có người làm chứng thì ghi thêm các nội dung sau:

Để làm chứng cho việc hủy bỏ Di chúc, tôi có mời người làm chứng là:

Ông (Bà): ............................................................................................................

Sinh ngày: .…../.…../.……..

Chứng minh nhân dân số: ………….... cấp ngày .. /….../.….. tại .............................

Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)

.……………………………………………………………………………...........................

Ông (Bà): ...........................................................................................................

Sinh ngày: .…../.…../.……..

Chứng minh nhân dân số: ………….... cấp ngày .. /….../.……tại ............................

Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú)..…………

Người làm chứng nêu trên là do tôi (chúng tôi) tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của tôi (chúng tôi), không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung Di chúc bị hủy bỏ nêu trên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Tôi (chúng tôi) đã đọc văn bản hủy bỏ Di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

Tôi (chúng tôi) đã đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi (chúng tôi) đã đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi (chúng tôi) đã nghe người làm chứng đọc Văn bản huỷ bỏ di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

NGƯỜI LÀM CHỨNG NGƯỜI LẬP VĂN BẢN HỦY BỎ DI CHÚC
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây, Luật DHLaw đã chia sẻ mẫu văn bản hủy bỏ di chúc đến quý độc giả. Trước khi quyết định hủy bỏ di chúc và viết đơn hủy di chúc, người để lại di sản cần hiểu rõ về thủ tục hủy bỏ di chúc để nắm được trình tự thực hiện. Nếu còn vướng mắc ở điểm nào, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài tư vấn: 0909854850 để được tư vấn cụ thể.

_________________________________________

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tư vấn DHLaw.
Add: 185 Nguyễn Văn Thương , Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM. 
Hotline 24/24: 0909 854 850
Email: contact@dhlaw.com.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng!
Trân trọng./.


Tư vấn pháp luật miễn phí

Pháp lý là một trong những lĩnh vực rất phức tạp

Nếu quý khách đang gặp rắc rối nào về pháp lý. Hãy để DHLaw giúp bạn!

Gọi tư vấnGọi tư vấn Yêu cầu gọi lạiYêu cầu dịch vụ
Chat zalo Chat Zalo Liên hệ qua Facebook Messenger Chat viber Chat Viber
Mở Đóng