Luật doanh nghiệp mới nhất

Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 thông qua từ ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ 01/01/2020. Bộ luật doanh nghiệp mới này sẽ thay thế cho luật doanh nghiệp cũ trước đó. Nội dung về quy định về thành lập, về tổ chức quản lý, hoạt động tổ chức lại, giải thể, các hoạt động liên quan đến doanh nghiệp. Ngoài ra, còn những sửa đổi, bổ sung khác của luật doanh nghiệp trước đó. Để hiểu rõ hơn về nội dung của luật doanh nghiệp mới nhất thì có thể tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Nội dung luật doanh nghiệp

Nội dung thay đổi trong luật doanh nghiệp mới.

Khái niệm niệm về doanh nghiệp nhà nước được thay đổi, doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 Luật doanh nghiệp 2020. Theo luật hiện nay, thì doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Bãi bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng. Hiện nay, thì doanh nghiệp cần phải thông báo mẫu dấu với cơ quan ĐKKD và đăng tải lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bổ sung thêm đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp như: Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trên đây là một số thay đổi của luật doanh nghiệp mới nhất 59/2020/QH14. Để hiểu rõ hơn về thì tham khảo bộ luật đầy đủ ở dưới đây.

Tải luật doanh nghiệp mới nhất 59/2020/QH14:  Tải về.


zalo Zalo: 0979006722 zalo Viber: 0979006722 zalo Nhắn tin Facebook Nhắn tin Facebook
Hotline: 0909.854.850