Hỏi đáp pháp luật

Tư vấn thay đổi quyền nuôi con khi chồng cũ tái hôn

Tư vấn thay đổi quyền nuôi con khi chồng cũ tái hôn

Con dâu được thừa kế thế vị không?

Con dâu được thừa kế thế vị không?

Làm thế nào để biết được giấy chứng nhận ly hôn là thật?

Làm thế nào để biết được giấy chứng nhận ly hôn là thật?

Làm giấy ủy quyền sử dụng đất cho con có được coi là di chúc không?

Làm giấy ủy quyền sử dụng đất cho con có được coi là di chúc không?

Các câu hỏi liên quan đến ghi chú ly hôn

Các câu hỏi liên quan đến ghi chú ly hôn

Đất đã tặng cho có đòi lại được không?

Đất đã tặng cho có đòi lại được không?

Chưa ly hôn có tách khẩu được không?

Chưa ly hôn có tách khẩu được không?

Ly hôn nhưng không cùng hộ khẩu làm thế nào?

Ly hôn nhưng không cùng hộ khẩu làm thế nào?

Khi nào doanh nghiệp được giảm tiền đóng bảo hiểm xã hội?

Khi nào doanh nghiệp được giảm tiền đóng bảo hiểm xã hội?

Ai được quyền thừa kế tài sản mà người mất để lại?

Ai được quyền thừa kế tài sản mà người mất để lại?

Đất được bố mẹ cho có phải chia khi ly hôn?

Đất được bố mẹ cho có phải chia khi ly hôn?

Cách chứng minh tài sản riêng phòng ly hôn

Cách chứng minh tài sản riêng phòng ly hôn

Có được cấp sổ đỏ cho mảnh đất mua bằng giấy viết tay?

Có được cấp sổ đỏ cho mảnh đất mua bằng giấy viết tay?

Ly thân có được chia tài sản không?

Ly thân có được chia tài sản không?

Những vấn đề cần đối mặt khi ly hôn

Những vấn đề cần đối mặt khi ly hôn