Hỏi đáp pháp luật

Chia thừa kế khi người để lại di sản còn sống được không?

Chia thừa kế khi người để lại di sản còn sống được không?

Bao nhiêu tuổi thì đủ năng lực hành vi dân sự?

Bao nhiêu tuổi thì đủ năng lực hành vi dân sự?

Thủ tục cử người giám hộ cho người mất năng lực hành vi dân sự

Thủ tục cử người giám hộ cho người mất năng lực hành vi dân sự

Năng lực hành vi dân sự là gì? quy định về năng lực hành vi dân sự cá nhân

Năng lực hành vi dân sự là gì? quy định về năng lực hành vi dân sự cá nhân

Tính thù lao của người quản lý di sản thế nào?

Tính thù lao của người quản lý di sản thế nào?

Ly hôn vắng mặt có yếu tố nước ngoài

Ly hôn vắng mặt có yếu tố nước ngoài

Tặng cho quyền sử dụng đất cho con chưa thành niên được không?

Tặng cho quyền sử dụng đất cho con chưa thành niên được không?

Quy định hưởng di sản và tiền tử tuất như thế nào?

Quy định hưởng di sản và tiền tử tuất như thế nào?

Chồng mất, vợ có toàn quyền chia tài sản không?

Chồng mất, vợ có toàn quyền chia tài sản không?

Làm thế nào để xác định di chúc là thật hay giả?

Làm thế nào để xác định di chúc là thật hay giả?

Con một đương nhiên được hưởng thừa kế đúng không?

Con một đương nhiên được hưởng thừa kế đúng không?

Ngoại tình đến mức độ nào thì bị đi tù?

Ngoại tình đến mức độ nào thì bị đi tù?

Con chết trước, cha mẹ có được hưởng thừa kế không?

Con chết trước, cha mẹ có được hưởng thừa kế không?

Không đăng ký kết hôn, ly hôn thế nào?

Không đăng ký kết hôn, ly hôn thế nào?

Cha mẹ lập di chúc có cần sự đồng ý của con cái không?

Cha mẹ lập di chúc có cần sự đồng ý của con cái không?