Hỏi đáp pháp luật

Tư vấn về mức án phí khởi kiện chia thừa kế tài sản?

Tư vấn về mức án phí khởi kiện chia thừa kế tài sản?

Sang tên đất cho con khi bố mất không để lại di chúc?

Sang tên đất cho con khi bố mất không để lại di chúc?

Chưa ly hôn có được đăng ký kết hôn với người khác không?

Chưa ly hôn có được đăng ký kết hôn với người khác không?

Khi nào di sản thừa kế thuộc về người đang quản lý di sản?

Khi nào di sản thừa kế thuộc về người đang quản lý di sản?

Đăng ký kết hôn ở nơi tạm trú có được không?

Đăng ký kết hôn ở nơi tạm trú có được không?

Mẹ sang tên cho con có cần sự đồng ý của thành viên trong nhà?

Mẹ sang tên cho con có cần sự đồng ý của thành viên trong nhà?

Bà nội lập di chúc cho cháu thừa kế quyền sử dụng đất được không?

Bà nội lập di chúc cho cháu thừa kế quyền sử dụng đất được không?

Cha mẹ có được thu lại nhà đã cho khi con cái bất hiếu?

Cha mẹ có được thu lại nhà đã cho khi con cái bất hiếu?

Ai có quyền nuôi con khi ly hôn lần thứ 2

Ai có quyền nuôi con khi ly hôn lần thứ 2

Giấy mua đất viết tay có giá trị pháp lý không?

Giấy mua đất viết tay có giá trị pháp lý không?

Đất do bà nội tặng cho có cần sự đồng ý của các con không?

Đất do bà nội tặng cho có cần sự đồng ý của các con không?

Tặng nhà đất cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài được không?

Tặng nhà đất cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài được không?

Bị truất quyền thừa kế theo di chúc có được hưởng di sản

Bị truất quyền thừa kế theo di chúc có được hưởng di sản

Những trường hợp bị truất quyền thừa kế theo pháp luật hiện hành

Những trường hợp bị truất quyền thừa kế theo pháp luật hiện hành

Bồi thường như thế nào khi thu hồi đất hết hạn sử dụng?

Bồi thường như thế nào khi thu hồi đất hết hạn sử dụng?