Di chúc phải có người làm chứng khi nào?

Di chúc là ý nguyện cuối cùng của người chết về việc cho ai Thừa kế tài sản mà mình sở hữu. Di chúc có thể có hoặc không có người làm chứng tùy theo quy định của pháp luật về hình thức khi lập Di chúc. Vậy, Di chúc buộc phải có người làm chứng khi nào?

Di chúc phải có người làm chứng khi nào?
Di chúc phải có người làm chứng khi nào?

icon Những trường hợp phải có người làm chứng khi lập di chúc

Theo quy định chung tại điều 627 của Bộ luật Dân sự 2015 thì Di chúc phải được lập thành văn bản, nếu không thể lập bằng văn bản có thể Di chúc miệng.

Theo đó, những trường hợp cụ thể dưới đây pháp luật quy định phải có người làm chứng cho Di chúc. 

* Người lập Di chúc không thể tự mình viết được Di chúc do:
- Bị hạn chế về mặt thể chất như: không đọc, không nghe được, không thể ký nhận hay điểm chỉ được
- Không biết chữ (mù chữ)

* Tính mạng người lập Di chúc đang bi đe dọa, không thể lập được Di chúc bằng văn bản, chỉ có thể để lại di nguyện cuối cùng bằng Di chúc miệng
Đối với những trường hợp Di chúc cần có người làm chứng nêu trên, phải có ít nhất hai người làm chứng. Người lập Di chúc phải ký tên, điểm chỉ vào bản Di chúc trước mặt những người làm chứng. Những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ này và cũng ký vào bản Di chúc (theo quy định tại điều 634 Bộ luật Dân sự).

Đọc thêm bài viết: Di chúc không có người làm chứng có hiệu lực không? để hiểu rõ hơn quy định về người làm chứng khi lập Di chúc

icon Ai được phép làm chứng khi lập di chúc?

Cũng theo Điều 632 Bộ luật Dân sự thì tất cả mọi người đều được quyền làm chứng cho Di chúc, trừ những người được quy định cụ thể dưới đây:

- Người thừa kế theo di chúc của người lập di chúc
- Người thừa kế theo pháp luật của người lập di chúc
- Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc
- Người chưa thành niên
- Người mất năng lực hành vi dân sự
- Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

icon Cần bao nhiêu người làm chứng khi lập di chúc?

Di chúc miệng được coi là hợp pháp, thì bắt buộc người lập phải thể hiện ý nguyện cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai 02 hai người làm chứng. Sau đó, người làm chứng ghi chép lại, rồi cùng ký tên và điểm chỉ vào bản Di chúc (theo khoản 5 Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015).

Như vậy Di chúc bằng văn bản có người làm chứng hay Di chúc miệng thì pháp luật quy định phải có ít nhất 02 người làm chứng mới đảm bảo tính hợp pháp.

Trên đây, là nội dung giải đáp thắc mắc việc lập di chúc có cần người làm chứng trong những trường hợp nào? của Luật DHLaw. Hy vọng, độc giả đã nắm bắt được những quy định của pháp luật cho vấn đề này

Nếu còn vấn đề gì liên quan đến việc lập di chúc, làm chứng di chúc nói riêng hay thủ tục lập di chúc nói chung. Liên hệ trực tiếp với Luật sư Thừa kế của chúng tôi qua hotline: 0909854850 để được hỗ trợ giải đáp cụ thể.

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tư vấn Luật Thừa Kế và Di chúc của DHLaw
Add: Số 185 Nguyễn Văn Thương (D1 cũ), Phường 25, Q. Bình Thạnh, TPHCM
Tell: (028) 66 826 954     
Hotline: 0935 655 754 hoặc 0909 854 850
Email: contact@dhlaw.com.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng. Trân trọng./.